Logo

Tekstovi koje ćemo u narednom periodu objavljivati nadovezuju se na teme koje su izložene u našim knjigama, a odnose se na znanje i iskustvo na putu sagledavanja čovekove suštine, kao i načina za njeno ostvarivanje.

Namera nam je:
- da onima koji žele bliže da se upoznaju sa ovim sistemom meditiranja izložimo naš pristup o pojedinim temama kao i neke od tehnika meditiranja;
- da se detaljnije odgovori na postavljena pitanja tokom predavanja, a koja zahtevaju kompleksnije odgovore.


SADRŽAJ:

- CILJ BEZ CILJA

- ZRELA SVEST - Aspekti (Sveca, Savršenog učitelja, Mudraca i Avatara)

- SPIRALNI RAZVOJ

- NASTANAK I RAZVOJ ČOVEKA

- ELEMENTI KARME

- MENTALNI VID

- TAN TIEN

- OSNOVNE MUDRE

- BOGOTRAŽITELJI

- OSNOVNI POSTULATI (PRINCIPI) AIKIDOA

- Horoskop MORIHEJA UEŠIBE - osnivača aikidoa

- A I K I D O - razvoj svesnosti

- A I K I D O - Bivanje u flou - stanju

- SAMOREALIZACIJA

- DUHOVNI PRISTUP LIDERIMA I LIDERSTVU