Isceljivanje energijama


cena: 1200,00 rsd Poruči

Autori: Zoran i Milica Gruičić
Obim: 211 strana
Format: 21 x 15 cm
Publikovano: Novi Sad, septembar 2001. godine

OPIS:

Ova knjiga, nastala je kao potreba sistematičnog izlaganja tehnika isceljivanja Energijama. Knjiga je podeljena u osam poglavlja:

SADRŽAJ:

UVOD

1. UVODNE NAPOMENE
2. METOD IZLAGANJA
I - OSNOVNI ENERGETSKI NAČINI ISCELJIVANJA
1. ISCELJIVANJE BIOENERGIJOM
2. ISCELJIVANJE ČAKRAMA
3. ISCELJIVANJE UZ POMOĆ SVETLEĆEG TELA
3.1. Samoisceljivanje
3.2. Isceljivanje drugih
3.3. Procesi kod isceljivanja Svetlećim telom
II - MOLBE SPIRITUALNO-ENERGETSKIM BICIMA..I STVARAOCU
1. MOLBE SPIRITUALNO-ENERGETSKIM BICIMA
2. MOLBE STVARAOCU
III - ENERGETSKI PROCESI ČOVEKA
1. OSNOVNI ENERGETSKI PROCESI
1.1. Svest - um - fizičo telo
1.2. Svest - fizičko telo
2. POREMEĆAJI ENERGETSKIH PROCESA
2.1. Negativne emocije i misli
2.2. Geopatološka zračenja
2.3. Negativna apstraktna zračenja
2.4. Tehnicka zračenja
2.5. Negativni energetski programi ("čini")
2.6. Negativna energetska polja
3. UTVRĐIVANJE POREMEĆAJA ENERGETSKIH PROCESA
3.1. Radiestezija
3.2. Mentalni vid
3.3. Mentalno merenje
3.4. Direktni metod
4. ENERGETSKI ASPEKTI ZDRAVSTVENIH FUNKCIJA
4.1. Funkcionisanje osnovnih sistema
4.2. Funkcionisanje organa
4.3. Definisanje poremećaja
4.4. Selektivno definisanje poremećaja
IV - TEHNIKE ISCELJIVANJA
1. GRUPNI I POJEDINAČNI TRETMANI
2. OPŠTI I POSEBNI TRETMANI
3. NEPOSREDNI TRETMANI I TRETMANI NA DALJINU
4. POSEBNI IZRAZI U MOLBI
5. OPTIMALIZACIJA FUNKCIJA
6. KONSTITUISANJE ENERGIJA
7. PROGRAMIRANJE ENERGIJA
8. ISCELJUJUĆI ELIPSOID
9. ENERGETSKA DETOKSIKACIJA
10. SAMOISCELJIVANJE
11. BROJ TRETMANA I NJIHOVO TRAJANJE
12. POMOĆNA SREDSTVA U ISCELJIVANJU
12.1. Talisman

12.2. Lični hologram
12.3. Prostorni hologram
V - TRETIRANJE OSNOVNIH ENERGETSKIH ELEMENATA
1. UKLANJANJE NEGATIVNIH ENERGETSKIH STRUKTURA
1.1. Negativni Mentalno-Energetski Sklopovi
1.2. Čini
1.3. Negativne energetske strukture u auri
1.4. Emotivni ožiljci ("fugne")
1.5. Prokletstvo
1.6. Zaposednutost
1.7. Negativna energetska polja
2. UKLANJANJE UTICAJA GEOPATOLOŠKIH ZRAČENJA
3. UKLANJANJE NEGATIVNIH APSTRAKTNIH ZRAČENJA
4. OPTIMALIZACIJA FUNKCIONISANJA AURE
5. OPTIMALIZACIJA ŽIVOTNOG STUBA
6. OPTIMALIZACIJA FUNKCIONISANJA ČAKRI
7. OPTIMALIZACIJA FUNKCIONISANJA NADI KANALA
8. OPTIMALIZACIJA FUNKCIONISANJA ČAKRI NA KOŽI
VI - LIČNI KARTON
1. ENERGETSKI ELEMENTI
1.1. Negativne Energije
1.2. Negativna zračenja
2. ZDRAVSTVENI ELEMENTI
3. PSIHOLOŠKI ELEMENTI
3.1. Svetleće telo
3.2. Latice inteligencije
3.3. Odnos superega i ega
3.4. Emotivni ožiljci ("fugne")
3.5. Negativne Vibracije Svesti
3.6. Odnos Svest - um
3.7. Odnos Svest - Duša
3.8. Svest- podSvest
3.9. Bazične negativne emocije
VII TOK TRETMANA
1. PRVI TRETMAN
2. NAREDNI TRETMANI
VIII - PRIMERI I REZULTATI ISCELJIVANJA
1. ISKLJUČIVO ENERGETSKI TRETMANI
2. ENERGETSKI TRETMANI I.ENERGO-FITOTERAPIJA
3. ENERGETSKI TRETMANI KAO DOPUNA MEDICINSKIM I DRUGIM OBLICIMA LEČENJA
ZAKLJUČAK
Indeks pojmova
Literatura koju preporučujemo

 

 

——————————————

III Energetski procesi čoveka

1.1 Svest - um - fizičko telo
...

... Odnos Svest - um kroz koji Svest, preko uma kao instrumenta, upravlja energetskim, a time i svim drugim procesima u fizičkom telu, neposredno određuje odnos um - nervni sistem, tako što pozitivni i negativni sadržaji uma pozitivno i negativno utiču na funkciju nervnog sistema, a time posredno, preko "centrale" i na funkciju podsistema, (imunološki, limfni...) odnosno "peri-ferije". Na drugoj strani, funkcije pojedinih delova "periferije" povratno deluju na funkciju "centrale", odnosno na ukupan odnos Svest - um. ...

 

Nazad

——————————————————

12. POMOĆNA SREDSTVA U ISCELJIVANJU


Pomoćna sredstva koja smo koristili pri isceljivanju su:
- talisman
- lični hologram i
- prostorni hologram.

12.1. Talisman


Izrada talismana je značajan aspekt u radu sa Energijama. Pošto konstantno deluje, on u dobroj meri nadoknađuje delovanje Energija između tretmana. Suština talismana je programirano konstituisanje Energija i njihovo "vezivanje" za određeni predmet.
U gotovo svim kulturama postoje razrađeni metodi izrade talismana, od kojih se većina drži u tajnosti. Pri postupcima izrade uvažavaju se mnogi elementi: materijal, vreme (noć, dan u nedelji, pun mesec), mesto (soba, šuma, planina), rituali, pokreti, ritualne pesme, oblici (poštovanje geometrijskih principa), sopstvena priprema (post, posebno odabrana jela, napici), posebna odeća itd. ...

Nazad

——————————————————

 

2. ZDRAVSTVENI ELEMENTI

24. linije hormona: predstavljaju energetski proces;

d- kod žena kreću od glave (gde oblikom podsećaju na šematski prikaz materice), trakasto se pružaju niz kičmu, iznad krsta se savijaju napred do iznad jajnika, gde poprimaju oblik uspravnog, pljosnatog levka


Šema br. 25 - Linije hormona kod žena


d

 

 

- kod muškaraca kreću od glave (gde njihov oblik podseća na šematski prikaz muškog polnog organa), pružaju se niz kičmu i tvore naglašenu strukturu iznad bubrega, kod krsta se savijaju napred i završavaju blagim proširenjem u abdomenu, nešto iznad nivoa prostate

.

Šema br. 26 - Linije hormona kod muškaraca

 

 

Najčešci uzrok njihove disfunkcije su psihološki faktori. Kako se Energija u njima slabije zadržava, potrebno ih je tretirati svaki dan po 2-3 minuta. Prilikom svakog tretiranja reproduktivnih organa potrebno je delovati i na linije hormona....

 

 

Nazad